Boligerelaterede spørgsmål?

Ejendomskontor-akp
Ejendomskontoret

består af varmemestre og gårdmænd der kan hjælpe med boligrelaterede spørgsmål:

 • Installationer i din bolig
 • Tilladelser til ændringer i din bolig
 • Spørgsmål til vaskeri og fitnessrum
 • Affaldssortering
 • Vedligehold af udearealerne

Beboernes Landsorganisation har udarbejdet en brochure, hvor du kan læse mere om det at bo i en almen bolig. se nedenstående link.

www.e-pages.dk/bl/1/

For mere information om vedligeholdelse og akutte problemer i boligen, se film om vedligehold eller Lejerbo afdelingens hjemmeside.

Se ejendomskontorets adresser og åbningstider her…

Se også Lejerbos hjemmeside for generelt om hvem, der kan kontaktes om hvad…

 

 

Fælleslokaler

fælleslokale-14

Som beboer i Akacieparken og på Lukretiavej kan du leje lokaler der indeholder forskellige faciliteter som køkken, køleskab o.l. Se mere information om disse på din afdelings hjemmeside.

Som beboer i Akacieparken har du også mulighed for at benytte afdelingens fitnesslokale. Læs mere her

Afdelingshjemmesider:

Akacieparken

Lukretiavej

Du har indflydelse i Lejerbo gennem beboerdemokrati

afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelserne på Lukretiavej og i Akacieparken

Afdelingsbestyrelsen er med til at tage beslutninger om afdelingen for de kommende år. Det kan dreje sig om vedligeholdelse og moderniseringer, eller om beboeraktiviteter såsom fastelavn, jul, beboerfester med mere.

Bestyrelsen arbejder sammen med Helhedsplanen Rum for Liv om større projekter som f.eks. A-grunden, Sesam-gårdprojektet og forårsrengøring. Bestyrelsen tager udgangspunkt i de ønsker, afdelingernes beboere har givet udtryk for, og ud fra hvad der er muligt.

Find din afdelingsbestyrelse og kontaktoplysninger…

Beboerdemokrati og valg
Medlemmerne i afdelingsbestyrelsen arbejder frivilligt, for at Akacieparken og Lukretiavej er og bliver gode steder at bo. Det er selve idéen med beboerdemokrati, at beboerne er med til at bestemme, hvad der skal ske.

Der afholdes valg til afdelingsbetyrelsen ved den årlige generalforsamling, der er åben for alle. Beboere over 18 år, kan møde op og stemme eller stille op til bestyrelsen. Hver husstand har to stemmer.

Læs mere om beboerdemokrati…

2015-07-29 16.09.49

 

 

Udlån af studiepladser i Akacieparken

Rammer

Der er nu etableret to studiepladser i afdelingsbestyrelsens lejlighed, Carl Th. Dreyers vej nr. 270, for at give studerende, der bor i Akacieparken, ro og plads til at arbejde på større projekter, eksamensopgaver mv. Du finder pladserne i det første rum på venstre hånd, og de består hver af:

 • Skrivebord
 • Kontorstol
 • Skrivebordslampe
 • Strømskinne til tilslutning af PC, mobiltelefon mv.
 • Boghylde
 • Whiteboard

Herudover er rummet indrettet med en sofa med tilhørende bord og læselampe. Der er desuden adgang til trådløst internet.

Hvis du gerne vil låne en studieplads, så henvend dig i Bo-Tikken, Carl Th. Dreyersvej 248 eller kontakt Mohammed på tlf. 30 84 59 32

Regler for udlån af studiepladser

Når du låner en studieplads, bedes du overholde følgende regler:

 1. Studiepladserne lånes for to uger ad gangen med mindre andet er aftalt skriftligt med en af medarbejderne i helhedsplanen Rum for Liv (Bo-Tikken).
 2. Rummet må KUN bruges til studieaktivitet.
 3. Rummet skal efterlades opryddet hver dag.
 4. Nøgle udleveres i Bo-Tikken mandag – torsdag ml. kl. 11.00-16.30
  • Den som modtager nøglen skal skrive under på, at de har ansvaret for nøglen. Det betyder at underskriveren hæfter for nøgle og eventuel udskiftning af lås ved bortkomst.
  • Nøglen må ikke lånes ud til andre.
  • Når låneperioden er slut, skal nøglen afleveres til en medarbejder i Bo-Tikken, som giver dig en kvittering for, at nøglen er afleveret.
 5. Studiepladserne må godt bruges til gruppearbejde, men arbejdet skal foregå så stille som muligt og med respekt for de øvrige brugere af 270.
 6. Der er adgang til køkken, som altid skal efterlades i opryddet tilstand.
  • Hvis der er andre brugere i 270 samtidig, har de fortrinsret til køkkenet.