Indsatsområde 1: Børn, unge og familier

I Akacieparken og på Lukretiavej bor nogle børn, unge og familier, der har særlige fysiske, psykiske, sociale og økonomiske udfordringer i forhold til det øvrige samfund. Vi ønsker at understøtte disse familier og styrke deres muligheder for et godt liv gennem vores aktiviteter, vejledningstilbud m.v. Vi arbejder derfor med dette indsatsområde ud fra følgende to formål:

1) At give forældre mulighed for at udfolde og styrke deres forældrerolle og -netværk gennem aktiviteter, hvor hele eller dele af familien deltager.

2) At understøtte børnenes og de unges skolegang og brug af fritidstilbud samt at forebygge kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd.

Dette foregår gennem en række aktiviteter og vejledningstilbud for og med børnene og de unge.

Se aktiviteter for børn, unge og familier.