Indsatsområde 2: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

beskaeftigelse-erhverv

I Akacieparken og på Lukretiavej er ledigheden markant højere end gennemsnittet for København, og uddannelsesniveauet er lavt for mange beboerne vedkommende. Manglende dansksproglige kompetencer er ligeledes en udfordring for beboernes sociale mobilitet – herunder særligt i forhold til arbejdsmarkedsparathed og forældres evne til at understøtte afdelingernes børn og unge i uddannelsessystemet.

Derfor ønsker vi at styrke beboernes kompetencer og muligheder indenfor uddannelse og beskæftigelse, således at flere beboere gennemfører en uddannelse og/eller kommer i beskæftigelse og fastholder et job.

Se Skole, uddannelse, job og juridisk rådgivning for aktiviteter.