Indsatsområde 3: Beboernetværk, inddragelse og demokrati

frivilligbeboer

Et levende og velfungerende beboerdemokrati er en vigtig forudsætning for, at en boligsocial helhedsplans indsatser og aktiviteter kan udfoldes og forankres i boligafdelingen. Derfor vil vi arbejde på at understøtte beboerdemokratiet i afdelingerne og samarbejde tæt med afdelingsbestyrelserne om helhedsplanens udmøntning.

Ejerskab til boligområdet, et rimeligt huslejeniveau og gode, sunde boliger er ligeledes afgørende for boligafdelingernes udvikling. Derfor vil vi med dette indsatsområde:

  • Understøtte beboerdemokratiet i afdelingerne
  • Skabe dialog og netværk beboerne imellem samt støtte de gode ideer og det frivillige initiativ
  • Fremme viden om udluftning og reduktion af vand-, varme- og elforbrug gennem dialogskabende aktiviteter sammen med frivillige beboere.

Konkret arbejder vi med disse målsætninger igennem en række sociale arrangementer og aktiviteter, som du kan læse mere om her:

Afdelingsbestyrelser og tilbud for børn, unge og familier.