Indsatsområde 4: Image og kommunikation

image-og-kommunikation

Helhedsplanens Rum for Livs øvrige indsatser understøttes af en kommunikationsindsats, som skal bidrage til at styrke beboernes tilhørsforhold til kvarteret og ejerskab til afdelingerne. Arbejdet med kommunikation og image skal endvidere vise de kvaliteter, der er i de almene boligafdelinger og formidle helhedsplanens indsatser og resultater indadtil i kvarteret og ud til omverdenen. De positive historier skal fortælles og deles med beboerne og lokalområdet.

Læs mere om vores konkrete projekter her:

Presse og kommunikation